Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення


Зміни (призначено або звільнено)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.12.2012

Звільнено

Голова Ревізійної комісії

Стахів Петро Григорович

паспорт МС 570808, виданий 07.07.1999р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області

0,0000015%

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.12.2012 відбулися зміни в складі посадових осіб. Звільнений з посади Голови Ревізійної комісії Стахів Петро Григорович в зв'язку з переобранням (паспорт МС 570808, виданий 07.07.1999р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області). Володіє 292 шт. простих іменних акцій, що становить 0,0000015% статутного капіталу товариства. Термін перебування на посаді: 3 р. 8 міс. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

13.12.2012

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Базар Валентина Миколаївна

паспорт МС 542211, виданий 20.04.1999р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області

0,000073%

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.12.2012 відбулися зміни в складі посадових осіб. Звільнена з посади члена Ревізійної комісії Базар Валентина Миколаївна в зв'язку з переобранням (паспорт МС 542211, виданий 20.04.1999р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області). Володіє 14196 шт. простих іменних акцій, що становить 0,000073% статутного капіталу товариства. Термін перебування на посаді: 3 р. 8 міс. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

13.12.2012

Призначено

Член Ревізійної комісії

Ганжа Тамара Олександрівна

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

0,000000%

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.12.2012 відбулися зміни в складі посадових осіб. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Ганжу Тамару Олександрівну (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Попередні посади: Фонд державного майна, головний спеціаліст. Термін призначення: 3 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.13.12.2012

Призначено

Член Ревізійної комісії

Ситник Ольга Олегівна

паспорт МС 938437, виданий 05.11.2002р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області

0,000000%

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.12.2012 відбулися зміни в складі посадових осіб. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії Ситник Ольгу Олегівну (паспорт МС 938437, виданий 05.11.2002р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Попередні посади: ВАТ “Текстерно”, заступник головного бухгалтера з питань бухгалтерського обліку. Термін призначення: 3 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.